Public Library of Science
Browse
ppat.1011811.s001.tif (1.15 MB)

Negative strain analysis of the purified FMDV 146S antigens before and after biotinylation.

Download (1.15 MB)
figure
posted on 2023-11-20, 18:46 authored by Kun Li, Yong He, Li Wang, Pinghua Li, Huifang Bao, Shulun Huang, Shasha Zhou, Guoqiang Zhu, Yali Song, Ying Li, Sheng Wang, Qianliang Zhang, Pu Sun, Xingwen Bai, Zhixun Zhao, Zhiyong Lou, Yimei Cao, Zengjun Lu, Zaixin Liu

Negative strain EM analysis of purified A/GDMM/2013 146S (A) and the resulting biotinylated A/GDMM/2013 (B). Negative strain EM analysis of purified A/AF72 146S (C) and the resulting biotinylated A/AF72 (D).

(TIF)

History