Variation in SAR with successive leaching times (a.T1; b.T2; c.T3; d.T4); e. The average values in sodic soil I after leaching four times; f. The average value in sodic soil II after leaching four times).

2013-08-01T03:09:52Z (GMT) by Jinman Wang Zhongke Bai Peiling Yang

Variation in SAR with successive leaching times (a.T1; b.T2; c.T3; d.T4); e. The average values in sodic soil I after leaching four times; f. The average value in sodic soil II after leaching four times).