Fig_2.tif (287.16 kB)

Scores of ADAS-cog, MMSE, ADL, NPI in YHD and DH group.

Download (0 kB)
figure
posted on 15.06.2015 by Yulian Zhang, Cuiru Lin, Linlin Zhang, Yuanwu Cui, Yun Gu, Jiakui Guo, Di Wu, Qiang Li, Wanshan Song

A. ADAS-cog scores in groups of YHD and DH; B. MMSE scores in groups of YHD and DH; C. ADL scores in groups of YHD and DH; D. NPI scores in groups of YHD and DH.

History

Licence

Exports