Characteristics of <i>S</i>. <i>bovis</i>, <i>S</i>. <i>haematobium</i> (Egypt isolate) [15], <i>S</i>. <i>mansoni</i> [13] and <i>S</i>. <i>japonicum</i> [16] genome assemblies.

<p>Characteristics of <i>S</i>. <i>bovis</i>, <i>S</i>. <i>haematobium</i> (Egypt isolate) [<a href="http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1007513#ppat.1007513.ref015" target="_blank">15</a>], <i>S</i>. <i>mansoni</i> [<a href="http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1007513#ppat.1007513.ref013" target="_blank">13</a>] and <i>S</i>. <i>japonicum</i> [<a href="http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1007513#ppat.1007513.ref016" target="_blank">16</a>] genome assemblies.</p>